İletişim

Bölüm Sekreteri    : Hülya ŞENTÜRK

Telefon                  : 0382 288 29 20

E-mail                   : [email protected]

Adres                    : Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

                               İktisat Bölümü, Adana Yolu 9. Km, 68100, AKSARAY