İktisat Politikası

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erşan SEVER

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

Yrd. Doç. Dr. Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ

Arş. Gör. Volkan HAN

Arş. Gör. Merve KAYA