İktisat Politikası

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erşan SEVER

Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

Dr. Öğr. Üyesi Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi Arif İĞDELİ

Arş. Gör. Merve KAYA