İktisat Teorisi

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Vasif ABİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mümin Atalay ÇETİN

Arş. Gör. Süleyman KOÇ

Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ

Arş. Gör. Canberk BULUŞ