İktisat Teorisi

      Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim BAKIRTAŞ

     Dr. Öğr. Üyesi Vasif ABİOĞLU

     Dr. Öğr. Üyesi Mümin Atalay ÇETİN

     Arş. Gör. Süleyman KOÇ

     Arş. Gör. Servet KIZILTAŞ

     Arş. Gör. Canberk BULUŞ